โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคคลากรสาธารณสุข โดยการวิ่งหรือการเดินสลับวิ่ง 2.4 กิโลเมตร

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 31 มกราคม 2562 เวลา : 11:01:44 น.
ผู้ชม 345 ครั้ง