ประกาศ

ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2563
เวลา 10:09:45 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
587 5
ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2563
เวลา 16:04:22 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
570 4
ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2563
เวลา 14:04:39 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
645 4
ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2561
เวลา 11:04:04 น.
กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทน
971 0
10 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:14 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
498 6
ดาวน์โหลด