7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) รอบเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 63 EB9


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:06:41 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ดาวน์โหลด