MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S3WQcrDdjydViuBEvmlu5EZ8yRII4xfc


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 10 มีนาคม 2565 เวลา : 08:03:36 น. เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 668 ครั้ง