รับสมัครจิตอาสา

ด้วยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานจิตอาสาให้เป็นรูปธรรมผลักดันการสร้างความดีงามของผู้มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ในสังคมอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จึงมีความประสงค์จะรับสมัครจิตอาสาเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 8 คน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ...


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 16:02:46 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 675 ครั้ง
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง

ดาวน์โหลด