ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์พยาบาล

 

 

การถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์พยาบาล

 การถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์ พยาบาล ทำการรักษาพยาบาลถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการทำการรักษาผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาลและเป็นการขัดขวาง หรือทำให้การตรวจรักษาไม่สะดวก ซึ่งอาจเกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย หากนำไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเกิดความเสียหายขึ้น จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

 

อ้างอิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ.2550

 

 


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:12:38 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 2060 ครั้ง
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

ดาวน์โหลด