นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี และคณะ เข้าเยี่ยมและเพิ่มขวัญกำลังใจที่โรงงานผลิตยาสมุนไพร และแผนกต่างๆของโรงพยาบาลห้วยเกิ้งโดยนพ.กังวานไทย ออกตลาดนำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมต้อนรับ

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:05:08 น.
ผู้ชม 1030 ครั้ง