งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพรทิพย์ อุดชาชน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นายพิศาล ศรีเชียงสา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์