ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกกัญชา

ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกกัญชา

     ด้วยโรงพยาบาลห้วยเกิ้งได้ทำการเปิดให้บริการคลินิกกัญชา ดังนี้

                


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 17 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:12:46 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 834 ครั้ง