รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครวมเงินบำรุง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน ๑ ตำแหน่ง  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2561 เวลา : 14:04:14 น. เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 767 ครั้ง
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง

ดาวน์โหลด