ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไป

      โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า500 mA แบบแขวนเพดาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,750,000.00  บาท

                 เครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า500 mA   จำนวน      1    เครื่อง


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 07 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:12:47 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 739 ครั้ง
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

ดาวน์โหลด