แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) พ.ศ.2561(EB11)

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) พ.ศ.2561(EB11)


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:02:54 น. เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 240 ครั้ง