แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการยกเลิกวันลา กรณีที่เขียนใบลาแล้วได้รับการอนุญาติจากหัวหน้า โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2563 เวลา : 16:04:07 น. เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 398 ครั้ง
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง

ดาวน์โหลด