ประกาศ

ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:53 น.
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง นโยบายการจัดทำ คัดเลือกปรับปรุงบัญชียาโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
767 0
12 ก.ค. 2566
เวลา 10:07:01 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการ(แบบตอกเสาเข็ม) คสล 1ชั้น รพ.ห้วย
768 6
ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2563
เวลา 10:09:45 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
770 19
ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2563
เวลา 16:04:22 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
768 14
ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2563
เวลา 14:04:39 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
762 8
ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2561
เวลา 11:04:04 น.
กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทน
771 0
10 มี.ค. 2561
เวลา 13:03:14 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
760 6
ดาวน์โหลด