ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564
เวลา 16:02:18 น.
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชาและส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
790 0
12 ก.พ. 2564
เวลา 23:02:01 น.
ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปลูกกัญชาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
796 0
31 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:08 น.
คอร์ส สปาหน้า หนวดหน้า ผ่อนคลาย ยกกระชับ
795 0
17 ธ.ค. 2562
เวลา 14:12:46 น.
ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกกัญชา
797 0
18 ธ.ค. 2561
เวลา 09:12:26 น.
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
767 0
03 ธ.ค. 2561
เวลา 08:12:38 น.
ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์พยาบาล
774 31
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2561
เวลา 11:02:29 น.
เว็บไซต์โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
748 0