การให้บริการผู้ป่วยนอก OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย/แผนปัจจุบัน

ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทางแพทย์แผนไทย กิจกรรมอื่นๆ การให้สุขศึกษา สอนท่าฤาษีดัดตน การบริหาร ด้วยหนังยางยืด และนวดผ่อนลาย ระหว่างรอตรวจ และนั่งรอรับยา