ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เข้าเยี่ยมและแนะนำ คลินิกกัญชา โรงปลูกกัญชา และ โรงงานผลิตยา เพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้การบริการ

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:11:34 น.
ผู้ชม 1028 ครั้ง