ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดานด้วยวิธี

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดานด้วยวิธี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,750,000.00  บาท


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 18:12:05 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 751 ครั้ง
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง

ดาวน์โหลด