การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน),(รายวัน)
............................................................................
ด้วยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติ
งานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกอบรมดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐.-/เดือน
๑.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓๗๗.-/วัน


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 05 มีนาคม 2561 เวลา : 15:03:10 น. เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 767 ครั้ง
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง

ดาวน์โหลด