แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 17:12:18 น. เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 760 ครั้ง
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง

ดาวน์โหลด